Co oznacza „Does not need Rublon authentication” w pliku dziennika konektora Rublon for RD Web?

Zmodyfikowano dnia Wed, 03 Apr 2024 o 08:00 AM

Możliwe, że zauważyłeś wiadomość „Does not need Rublon authentication” („Nie wymaga uwierzytelnienia Rublon”) w pliku dziennika konektora Rublon for RD Web Access i zastanawiałeś się, co oznacza.


Konektor Rublon for RD Web Access dodaje wiadomość „Does not need Rublon authentication” („Nie wymaga uwierzytelnienia Rublon”) do pliku dziennika po stwierdzeniu, że dane żądanie do usługi RD Web nie wymaga uwierzytelnienia Rublon.


System Rublon nie musi przeprowadzać uwierzytelnienia w następujących scenariuszach:

  • użytkownik został już uwierzytelniony przez system Rublon w tej sesji

  • użytkownik nie ukończył pierwszego czynnika uwierzytelniania (np. wprowadził niepoprawne hasło)

  • użytkownik pobiera obraz lub wykonuje inną akcję, która nie powinna wywoływać uwierzytelnienia Rublon


Konektor sprawdza każde żądanie, aby zobaczyć, czy jest potrzebne uwierzytelnienie Rublon:

  • Jeśli konektor stwierdzi, że wymagane jest uwierzytelnienie Rublon, otwiera widok Rublon Prompt lub uruchamia uwierzytelnianie bez widoku Rublon Prompt (dla usługi RD Feed i RD Web Client).

  • Jeśli konektor stwierdzi, że uwierzytelnienie Rublon nie jest wymagane, doda zapis „Does not need Rublon authentication” („Nie wymaga uwierzytelnienia Rublon”) do pliku dziennika.


Uwaga: Jeśli używasz konektora Rublon for RD Web Access, aby włączyć uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) w usłudze RD Web Feed, system Rublon będzie przeprowadzać uwierzytelnianie tylko dla akcji RD Web Feed, które wywołują okno dialogowe z danymi uwierzytelniającymi Windows Security.


Przydatne linki

Gdzie mogę znaleźć plik(i) dziennika?

Rublon MFA for RD Web Access - Dokumentacja

Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł