Jak sprawdzić wersję konektora Rublon?

Zmodyfikowano dnia Mon, 11 Mar 2024 o 02:44 PM

Ciągle rozwijamy usługę Rublon i ulepszamy interfejs Rublon API. Chociaż zawsze staramy się zapewnić kompatybilność wsteczną, każda duża zmiana w interfejsie Rublon API może sprawić, że bardzo stare konektory przestaną być kompatybilne. Przestarzały konektor może działać poprawnie, ale nadal zawierać stare błędy, które zostały naprawione w nowszych wersjach. Z tego powodu zalecamy, aby zawsze mieć zainstalowane konektory w najaktualniejszych wersjach.


Sprawdź, czy wersja twojego konektora jest równa lub wyższa niż minimalna wymagana wersja.


Ale jak sprawdzić wersję konektora Rublon? Proces różni się w zależności od konektora.


Rublon for Windows Logon and RDP

Aby sprawdzić wersję konektora Rublon for Windows Logon and RDP:


 1. Otwórz plik C:\Program Files\Rublon\Logon\Logs\rublon-credential-provider.log.

 2. Wyszukaj jeden z tych ciągów:

[RublonCredentialProvider X.X.X]

lub

[ver.: X.X.X]


Na przykład, następujące ciągi oznaczają, że Twoja wersja to 2.4.0:


[RublonCredentialProvider 2.4.0]

[ver.: 2.4.0]


Rublon for SSH (Linux)

Aby sprawdzić wersję konektora Rublon for Linux SSH:


 1. Otwórz plik dziennika:

/var/log/messages (CentOS i Red Hat)

Lub

/var/log/syslog (Ubuntu i Debian)

 1. Wyszukaj linię, która zawiera następujący ciąg:

[v.X.X]

Na przykład:

Sep 10 11:52:26 pam_rublon[337349]:[v.1.5] init step


Rublon Authentication Proxy

Aby sprawdzić wersję usługi Rublon Authentication Proxy:


 1. Otwórz rublonauthproxy\readme.txt.

 2. Sprawdź wersję w drugiej linii pliku.


Możesz również sprawdzić wersję usługi Rublon Authentication Proxy w dziennikach:

 1. W pliku konfiguracyjnym usługi Rublon Authentication Proxy ustaw wartość debug na true.

 2. Otwórz rublonauthproxy.log:

C:\Program Files\Rublon Auth Proxy\logs\rublonauthproxy.log - Windows

rublonauthproxy/logs/rublonauthproxy.log - Linux


Znajdź numer wersji wewnątrz pliku. Wersja powinna być wydrukowana zaraz po dacie i czasie w każdym ciągu.


Na przykład:


2021-07-27 11:21:21,369 - v2.2.0 - (rublon.src.radius_server) - DEBUG - Server 1 “standard” (0.0.0.0:9898) - Packet (602) received from 10.22.2.69


Rublon Access Gateway

Aby sprawdzić wersję usługi Rublon Access Gateway:


 1. Zaloguj się do usługi Rublon Access Gateway.

 2. Przewiń stronę do stopki na dole i sprawdź następujący ciąg:
  Rublon Access Gateway vX.X


Rublon for Remote Desktop Gateway

Aby sprawdzić wersję konektora Rublon dla Remote Desktop Gateway:


 1. Na komputerze z systemem Windows przejdź do Settings -> Apps and features (Ustawienia -> Aplikacje i funkcje).

 2. Znajdź aplikację Rublon for RD Gateway version X.X.X, gdzie X.X.X to wersja konektora.


Możesz również sprawdzić wersję konektora Rublon for Remote Desktop Gateway w dziennikach:

 1. Otwórz C:\Program Files\Rublon\RDG\Logs\Rublon-RDG.log.

 2. Wyszukaj linię, która zaczyna się od:
  [info] “Rublon RDG Authentication Plugin version:


Rublon for RD Web Access

Aby sprawdzić wersję konektora Rublon dla RD Web Access:

 1. Na komputerze z systemem Windows przejdź do Settings -> Apps and features (Ustawienia -> Aplikacje i funkcje).

 2. Znajdź aplikację RD Web Access version X.X.X, gdzie X.X.X to wersja konektora.


Możesz również sprawdzić wersję konektora Rublon dla RD Web Access w dziennikach:

 1. Otwórz C:\Rublon\RDWeb\RublonRDWebAccess.log

 2. Wyszukaj linię, która zaczyna się od:
  Initialising Rublon RD Web Access vX.X.X.X, gdzie vX.X.X.X to wersja konektora


Rublon dla Outlook Web App (OWA)

Aby sprawdzić wersję konektora Rublon dla OWA:

 1. Na komputerze z systemem Windows przejdź do Settings -> Apps and features (Ustawienia -> Aplikacje i funkcje).

 2. Znajdź aplikację Rublon for OWA version X.X.X, gdzie X.X.X to wersja konektora.


Rublon for AD FS

Aby sprawdzić wersję konektora Rublon dla AD FS:

 1. Otwórz aplikację AD FS Management (Zarządzanie AD FS) i przejdź do AD FS → Service → Authentication Methods (AD FS → Usługa → Metody uwierzytelniania).

 2. W Additional Authentication Methods (Dodatkowe metody uwierzytelniania), sprawdź wersję obok “Authentication Methods Rublon for AD FS”.


Alternatywnie:

 1. Na komputerze z systemem Windows przejdź do Settings -> Apps and features (Ustawienia -> Aplikacje i funkcje).


Znajdź aplikację Rublon for AD FS version X.X, gdzie X.X to wersja konektora.

Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł