Jak mogę włączyć / wyłączyć opcję Auto Push?

Zmodyfikowano dnia Mon, 11 Mar 2024 o 10:43 AM

Auto Push to opcja, która pozwala każdemu użytkownikowi, który loguje się do usługi chronionej przez system Rublon, na automatyczne otrzymanie powiadomienia Mobile Push. W tym scenariuszu proces wyboru metody uwierzytelniania jest pomijany.


Polityka Default Authentication Method (Domyślna metoda uwierzytelniania) to polityka w konsoli Rublon Admin Console, która pozwala na osiągnięcie powyższego. Pozwala również na wybór dowolnej innej metody uwierzytelniania jako domyślnej.


Możesz włączyć opcję Auto Push za pomocą polityki Default Authentication Method (Domyślna metoda uwierzytelniania) w polityce Global Policy (Polityka globalna) lub w polityce Custom Policy (Polityka niestandardowa).


Aby włączyć Auto Push w polityce Global Policy, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Zaloguj się do konsoli Rublon Admin Console.

2. W panelu po lewej, kliknij Policies (Polityki).

3. W sekcji Global Policy (Polityka globalna) kliknij Edit Global Policy (Edytuj politykę globalną).

4. W liście rozwijanej Default Authentication Method (Domyślna metoda uwierzytelniania) wybierz metodę Mobile Push.

5. Kliknij Save (Zapisz).


Od teraz polityka Auto Push jest włączona dla wszystkich aplikacji.


Jeśli chcesz włączyć Auto Push tylko w niektórych z Twoich aplikacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Zaloguj się do konsoli Rublon Admin Console.

2. W panelu po lewej, kliknij Policies (Polityki).

3. W sekcji Custom Policies (Polityki niestandardowe) kliknij New Policy (Nowa polityka).

4. Nadaj nazwę dla nowej niestandardowej polityki, np. Auto Push Policy.

5. Kliknij Authentication Methods (Metody uwierzytelniania) po lewej stronie.

6. W liście rozwijanej Default Authentication Method (Domyślna metoda uwierzytelniania) wybierz Mobile Push.

7. Kliknij Save (Zapisz).

8. W panelu po lewej stronie kliknij Applications (Aplikacje).

9. Znajdź aplikację, do której chcesz przypisać swoją nową politykę.

10. Kliknij nazwę aplikacji.

11. W sekcji Policies (Polityki) przejdź do Application Policy (Polityka aplikacji) i kliknij Assign Application Policy (Przypisz politykę aplikacji).

12. W oknie dialogowym wybierz swoją politykę i kliknij Assign (Przypisz).

13. Powtórz kroki od 9 do 12 dla innych aplikacji, jeśli jest to wymagane.


Od teraz polityka Auto Push jest włączona dla wszystkich aplikacji z przypisaną polityką Auto Push.


Czy mogę ustawić np. Auto SMS Passcode lub Auto YubiOTP?

Tak, możesz to osiągnąć za pomocą polityki Default Authentication Method (Domyślna metoda uwierzytelniania). Po prostu postępuj zgodnie z powyższymi krokami i wybierz metodę inną niż Mobile Push w liście rozwijanej Default Authentication Method,


Przydatne linki

Rublon Admin Console - Dokumentacja

Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł