Jak wyłączyć uwierzytelnianie 2FA dla użytkowników uwierzytelniających się z sieci lokalnej

Zmodyfikowano dnia Mon, 11 Mar 2024 o 10:36 AM

Jeśli chcesz wyłączyć 2FA dla użytkowników uwierzytelniających się z wnętrza sieci lokalnej, dodaj swoje lokalne zakresy IP do polityki Authorized Networks (Sieci autoryzowane) w konsoli Rublon Admin Console.


Jeśli chcesz włączyć to zachowanie dla wszystkich swoich aplikacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Zaloguj się do konsoli Rublon Admin Console.

2. W panelu po lewej, kliknij Policies (Polityki).

3. Kliknij Edit Global Policy (Edytuj politykę globalną).

4. Kliknij Authorized Networks (Sieci autoryzowane) po lewej stronie.

5. Podaj zakres lokalnych adresów IP, dla których ma być pomijane uwierzytelnianie 2FA.

6. Kliknij Save (Zapisz).


Jeśli chcesz włączyć to zachowanie tylko dla niektórych swoich aplikacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Zaloguj się do konsoli Rublon Admin Console.

2. W panelu po lewej, kliknij Policies (Polityki).

3. Kliknij New Policy (Nowa polityka).

4. Wpisz nazwę swojej polityki.

5. Kliknij Authorized Networks (Sieci autoryzowane) po lewej stronie.

6. Podaj zakres lokalnych adresów IP, dla których ma być pomijane uwierzytelnianie 2FA.

7. Kliknij Save (Zapisz).

8. W panelu po lewej, kliknij Applications (Aplikacje).

9. Znajdź aplikację, do której chcesz przypisać swoją nową politykę.

10. Kliknij nazwę aplikacji.

11. W sekcji Policies (Polityki) przejdź do Application Policy (Polityka aplikacji) i kliknij Assign Application Policy (Przypisz politykę aplikacji).

12. W oknie dialogowym wybierz swoją politykę i kliknij Assign (Przypisz).

13. Powtórz kroki od 9 do 12 dla innych aplikacji, jeśli jest to wymagane.


Jeśli chcesz włączyć to zachowanie tylko dla wybranych grup użytkowników mających dostęp do tej aplikacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Zaloguj się do konsoli Rublon Admin Console.

2. W panelu po lewej, kliknij Policies (Polityki).

3. Kliknij New Policy (Nowa polityka).

4. Wpisz nazwę swojej polityki.

5. Kliknij Authorized Networks (Sieci autoryzowane) po lewej stronie.

6. Podaj zakres lokalnych adresów IP, dla których ma być pomijane uwierzytelnianie 2FA.

7. Kliknij Save (Zapisz).

8. W panelu po lewej, kliknij Applications (Aplikacje).

9. Znajdź aplikację, do której chcesz przypisać swoją nową politykę.

10. Kliknij nazwę aplikacji.

11. W sekcji Policies (Polityki) przejdź do Group Policies (Polityki grup) i kliknij Assign Group Policy (Przypisz politykę grup).

12. W oknie dialogowym wybierz swoją politykę, wybierz jedną lub więcej grup i kliknij Assign (Przypisz).

13. Powtórz kroki od 9 do 12 dla innych aplikacji, jeśli jest to wymagane.


Przydatne linki

Rublon Admin Console - Dokumentacja

Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł