Jak mogę przetestować uwierzytelnianie RADIUS z usługą Rublon Auth Proxy za pomocą narzędzia NTRadPing?

Zmodyfikowano dnia Mon, 11 Mar 2024 o 03:31 PM

NTRadPing to darmowe narzędzie dla systemu Windows, którego możesz użyć do testowania uwierzytelniania RADIUS. Oto, jak sprawić, aby narzędzie NTRadPing działało jako klient RADIUS w celu przetestowania serwera RADIUS, np. w kontekście usługi Rublon Authentication Proxy.


1. Pobierz narzędzie NTRadPing i rozpakuj je na komputerze z systemem Windows, który może wysyłać żądania do usługi Rublon Authentication Proxy.

2. Uruchom narzędzie NTRadPing.

3. Przed wysłaniem żądania musisz ustawić następujące wartości:


RADIUS Server/port

Wprowadź adres IP i port usługi Rublon Authentication Proxy.

Reply timeout (sec.)

Zalecane: 15


Przeznacz odpowiednią ilośc czasu na otrzymanie powiadomienia push i/lub e-maila. Wymagany czas może różnić się w zależności od Twojej sieci. 


Wskazówka: Zwiększ czas odpowiedzi (np. z 15 na 45), jeśli chcesz przetestować e-mail jako metodę awaryjną konfiguracji “push,email”.

RADIUS Secret key

Wprowadź radius_secret, który ustawiłeś w pliku konfiguracyjnym usługi Rublon Auth Proxy

User-Name

Nazwa użytkownika

Password

Hasło użytkownika lub hasło z dołączoną wartością Append Mode, jeśli testujesz tę funkcję.

Request type

Ustaw na Authentication Request.


4. Wyślij żądanie.

5. Zatwierdź żądanie uwierzytelniania Mobile Push lub kliknij Email Link.

6. Sprawdź otrzymaną odpowiedź w polu tekstowym RADIUS Server reply (Odpowiedź serwera RADIUS).


Testowanie trybu Challenge

Możesz użyć narzędzia NTRadPing do przetestowania trybu Challenge w usłudze Rublon Authentication Proxy.


Aby przetestować tryb Challenge za pomocą narzędzia NTRadPing:


1. Wyślij żądanie do usługi Rublon Authentication Proxy dokładnie tak, jak opisano wcześniej w tym artykule.

2. Po pierwszym żądaniu parametr State (Stan) zostanie zwrócony w polu RADIUS Server reply.

3. Skopiuj zwróconą wartość State.

4. W sekcji Additional RADIUS Attributes (Dodatkowe atrybuty RADIUS), wybierz State (Stan), a następnie wklej skopiowaną wartość stanu.

5. Kliknij Add (Dodaj).

6. Wartość stanu zostanie dodana do listy dodatkowych atrybutów RADIUS.7. Wprowadź jedno z poniższych w polu Password (Hasło):

  • push (aby wybrać metodę uwierzytelniania Mobile Push)

  • email (aby wybrać metodę uwierzytelniania Email Link)

  • 123456 (aktualna wartość kodu Mobile Passcode)

  • smsLink (aby wybrać metodę uwierzytelniania SMS Link)


8. Wyślij żądanie, zaakceptuj powiadomienie push, itp.


Przydatne linki

Wyjaśnienie trybów uwierzytelniania RADIUS w usłudze Rublon Authentication Proxy

Rublon Authentication Proxy - Dokumentacja

Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł