Dlaczego konektor Rublon for Windows odrzuca logowania użytkownika („Access Denied!”)?

Zmodyfikowano dnia Tue, 12 Mar 2024 o 08:11 AM

Okno dialogowe „Access denied!” („Dostęp Zablokowany!”) zawiera następującą wiadomość:


Acces Denied!

You are not allowed to log on.

Contact your administrator.


(Dostęp Zablokowany!

Nie masz uprawnień do logowania.

Skontaktuj się z administratorem.)Co to jest okno dialogowe „Access Denied” i kiedy się pojawia?

Okno dialogowe z wiadomością „Access Denied!” pojawia się, gdy użytkownik próbuje zalogować się do systemu Windows lokalnie lub za pośrednictwem usługi pulpitu zdalnego RDP, ale konektor odmawia mu dostępu. Ta wiadomość informuje użytkownika, że nie może się zalogować i prosi go o skontaktowanie się z administratorem.


Co zrobić po pojawieniu się okna dialogowego „Access Denied”?

Przede wszystkim, administratorzy powinni sprawdzić plik dziennika znajdujący się w C:\Program Files\Rublon\Logon\Logs\rublon-credential-provider.log i spróbować znaleźć wiadomość o odrzuceniu użytkownika lub wiadomość o błędzie.


Okno dialogowe „Access Denied” może pojawić się w wielu różnych scenariuszach, z których dwa najczęstsze to:

  1. Brak połączenia z Internetem i OfflineBypass=0: Jeśli punkt końcowy, do którego użytkownik próbuje uzyskać dostęp, nie ma dostępu do Internetu, a opcja OfflineBypass jest ustawiona na 0 w rejestrze Windows punktu końcowego, użytkownik zobaczy wiadomość „Access Denied”. Jest to spowodowane tym, że konektor Rublon for Windows musi skontaktować się z interfejsem Rublon API, aby pomyślnie uwierzytelnić użytkownika. Aby naprawić odrzucanie użytkownika w tym scenariuszu, przywróć połączenie z Internetem na punkcie końcowym lub ustaw opcję OfflineBypass na 1. Przeczytaj więcej o opcji OfflineBypass na stronie Konfiguracja uwierzytelniania MFA dla logowania Windows i RDP.

  2. FailMode ustawiony na deny: Jeśli interfejs Rublon API jest dostępny, ale zwraca błąd 5XX, zostanie uruchomiony tryb FailMode. Jeśli tryb FailMode jest ustawiony na deny, użytkownikowi zostanie odmówiony dostęp i zostanie mu pokazane okno dialogowe „Access Denied”. Sprawdź plik dziennika, aby uzyskać więcej informacji o błędzie. Przeczytaj więcej o trybie FailMode na stronie Konfiguracja uwierzytelniania MFA dla logowania Windows i RDP.


Jeśli żadna z dwóch powyższych rad nie pomogła i wiadomości w pliku rublon-credential-provider.log nie pomogły znaleźć problemu, napisz do pomocy technicznej Rublon Support. (Pamiętaj o dołączeniu pliku dziennika do swojej wiadomości.)


Czy konektor Rublon for Windows może odmówić dostępu bez pokazywania okna dialogowego „Access Denied”?

Tak, mogłeś zostać odrzucony w obrębie widoku Rublon Prompt. W tym scenariuszu informacja „Access Denied” jest wyświetlana wewnątrz widoku Rublon Prompt, a nie w oddzielnym oknie dialogowym.Ta odmowa jest zwykle związana z ustawieniami w konsoli Rublon Admin Console. Dwa najczęstsze scenariusze to:

  • Status użytkownika ustawiony na Denied: Jeśli status użytkownika jest ustawiony na Deny (Odrzucany) w konsoli Rublon Admin Console, użytkownik otrzyma wiadomość „Access Denied!”. Aby to naprawić, administrator może zmienić status użytkownika na Active (Aktywny).

  • Status grupy ustawiony na Denied: Jeśli użytkownik należy do grupy, której status jest ustawiony na Deny (Odrzucana), lub nie należy do jednej z Permitted Groups (Grupy dozwolone) dodanych do danej aplikacji w konsoli Rublon Admin Console, użytkownikowi zostanie odmówiony dostęp. Możesz dowiedzieć się więcej o grupach na stronach dokumentacji Rublon Admin Console - Groups oraz Group Policies.


Przydatne linki

Konfiguracja MFA dla logowania Windows i RDP

Rublon Admin Console - Groups

Group Policies

Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł